Đăng ký lịch thi

Trường thông tin chứa ký tự * là bắt buộc.

Thông tin cá nhân

Nam Nữ

Thông tin kỳ thi

Thí sinh tự do Học viên
Tôi đã đọc Cam kết bảo mật thông tin và chấp thuận.
Lưu ý:
  • Quý vị nên thử làm bài kiểm tra trình độ trên trang web của chúng tôi để có hình dung về trình độ tiếng Đức của mình trước khi đăng ký thi.
  • Việc đăng ký thi online sẽ kết thúc muộn nhất 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi diễn ra và có thể kết thúc sớm hơn nếu đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.
  • Hạn chuyển khoản là 48 tiếng kể từ thời điểm Quý vị nhận được Email xác nhận của viện Goethe Hà Nội. Sau thời hạn trên mã đăng ký của Quý vị sẽ không còn hiệu lực.
  • Quý vị vui lòng kiểm tra lại toàn bộ thông tin đăng ký trước khi chuyển khoản. Trường hợp phát hiện có lỗi trong phần thông tin đăng ký của mình, Quý vị cần gửi lại cho chúng tôi thông tin chính xác qua e-mail. Sau khi kỳ thi diễn ra thông tin cá nhân của Quý vị sẽ không thể thay đổi trên văn bằng nữa.
  • Thông tin về kỳ thi (thời gian và địa điểm thi cụ thể) sẽ được thông báo trên trang web, bảng thông tin của Viện Goethe Hà Nội hoặc được gửi trực tiếp tới địa chỉ email cá nhân của thí sinh 2-3 ngày làm việc trước khi kỳ thi diễn ra.
  • Khi đi thi, Quý vị cần mang theo hộ chiếu gốc và một bản copy hộ chiếu có dán ảnh thẻ cỡ 4x6 mới chụp trong vòng không quá 6 tháng trước thời điểm dự thi.
  • Quý vị cần tìm hiểu Quy chế thi và các quy định thi trên trang web của chúng tôi trước khi dự thi.
Liên hệ:
Hà Nội
56-58-60 Nguyễn Thái Học
Hà Nội, Việt Nam
Tel. +84 24 32004494
pruefungen-hanoi@goethe.de